Do jakich procedur służy znieczulenie miejscowe?

Do jakich procedur służy znieczulenie miejscowe?

Znieczulenie miejscowe jest powszechną metodą minimalizowania bólu podczas drobnych zabiegów. Jest to szybki i ambulatoryjny zabieg i jest ogólnie bezpieczny. Istnieje kilka środków ostrożności i powikłań związanych z procedurą, dlatego ważne jest, aby omówić je z lekarzem. Należy unikać jedzenia, picia i palenia na 24 godziny przed zabiegiem.

Ten artykuł został przygotowany we współpracy z dirtymakeup.pl

Wspólne zastosowania

Znieczulenie miejscowe to lek, który tymczasowo blokuje receptory bólu w określonym obszarze. Leki te mogą być stosowane miejscowo lub wstrzykiwane w dany obszar, aby go znieczulić. Znieczulenie regionalne, z drugiej strony, blokuje ból w większych obszarach. Jest ono stosowane w procedurach od chirurgii stomatologicznej po biopsje. W niektórych przypadkach pacjent może potrzebować zarówno znieczulenia regionalnego, jak i sedacji. Na przykład, znieczulenie zewnątrzoponowe może złagodzić ból porodowy. Znieczulenie rdzeniowe może być stosowane do znieczulenia pacjenta podczas cesarskiego cięcia. Alternatywnie, blokada ramienia może być użyta do znieczulenia bolesnej ręki lub stopy.

Innym powszechnym zastosowaniem znieczulenia miejscowego jest pomoc w diagnostyce schorzeń przewlekłych. Może ono również pomóc w zwalczaniu bólu po operacji. Lekarz anestezjolog będzie ściśle monitorować pacjenta podczas znieczulenia, aby zapewnić, że pacjent jest bezpieczny i komfortowy. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych przy znieczuleniu miejscowym jest bardzo niskie. Jednak pacjent może odczuwać bolesność w miejscu, w które wstrzyknięto lek.

Znieczulenie miejscowe to specjalne leki, które znieczulają niewielki obszar ciała. Zazwyczaj stosuje się je w celu zminimalizowania bólu podczas zabiegu, a także mogą być stosowane w leczeniu swędzenia lub podrażnienia. Mogą być stosowane miejscowo lub wstrzykiwane w mały, lokalny obszar.

Dawkowanie środków znieczulających miejscowo zależy od wieku pacjenta, jego wagi, wzrostu i przyjmowanych leków. Efekt działania leku trwa około godziny, ale pacjent może odczuwać drętwienie przez kilka godzin po zabiegu. Osoba powinna zawsze dbać o zdrętwiałe obszary podczas procedury, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom. Na przykład, ważne jest, aby unikać gorących napojów i innych gorących substancji po zastosowaniu znieczulenia miejscowego.

Powikłania

Chociaż znieczulenie miejscowe jest ogólnie bezpieczne, mogą wystąpić pewne powikłania. Jednym z najczęstszych jest depresja ośrodkowego układu nerwowego, która powoduje zwolnienie akcji serca i spowolnienie oddechu. W ciężkich przypadkach może dojść do zatrzymania akcji serca. Inne powikłania to reakcje alergiczne, pokrzywka i swędzenie. Jeśli masz alergię na środek znieczulający miejscowo, możesz doświadczyć anafilaksji, czyli ciężkiej reakcji. Drgawki są również możliwym skutkiem znieczulenia miejscowego.

Innym częstym powikłaniem znieczulenia miejscowego jest parestezja. Występuje ono, gdy środek znieczulający pozostaje w organizmie przez dłuższy czas niż przewidywano. Może to nastąpić w wyniku urazu igły lub krwotoku w pobliżu nerwu. Większości tych powikłań można uniknąć stosując odpowiednią technikę. Pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem bólu podczas zastrzyków, a dostawca znieczulenia powinien zapytać ich, czy doświadczają ostrego bólu. Ból ten może wskazywać na zakażenie lub tworzenie się krwiaka.

Przypadkowe ugryzienie jest również potencjalnym problemem. Dotyczy to zwłaszcza bardzo małych dzieci, a także osób niepełnosprawnych. Najczęściej atakowane obszary to język, górna i dolna warga. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj środka znieczulającego, który ma wystarczająco długi czas działania, aby zapobiec przypadkowemu ugryzieniu. Pacjenci powinni być również ostrzeżeni o ryzyku przypadkowego ugryzienia, a po zabiegu powinni unikać gorących napojów i potraw.

Przedawkowanie jest kolejnym częstym powikłaniem znieczulenia miejscowego. Niektóre leki mogą zwiększać ilość wolnego środka znieczulenia miejscowego we krwi. Należą do nich meperydyna, fenytoina, chinodyna i desipramina. Ponadto szybkość podawania środka znieczulającego miejscowo może również wpływać na jego działanie. Jeśli wstrzyknięcie jest wykonywane szybko, istnieje większe prawdopodobieństwo, że środek znieczulenia miejscowego zwiększy swoje stężenie we krwi.

Środki ostrożności

Pacjent powinien być świadomy ryzyka związanego ze znieczuleniem miejscowym, w tym mrowienia, bólu, siniaków i wymiotów. Istnieje również możliwość wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej na lek, co może skutkować trudnościami w oddychaniu lub zatrzymaniem akcji serca. Możliwe jest również wystąpienie drgawek, które są częstsze u małych dzieci. Pomimo ryzyka, znieczulenie miejscowe jest ogólnie uważane za bezpieczne.

Pacjenci powinni postępować zgodnie z instrukcjami lekarza, który przed rozpoczęciem powinien wyjaśnić procedurę i leki biorące w niej udział. Większość środków znieczulenia miejscowego jest bezpieczna i stosunkowo szybko działa, dlatego są one bezpieczną i skuteczną opcją w przypadku drobnych zabiegów. Pacjenci powinni również przed zabiegiem omówić z lekarzem swoje specyficzne ryzyko i wszelkie specjalne przygotowania.

Jednym z ważnych środków ostrożności jest nie mieszanie dwóch rodzajów środków znieczulających. Dawka środka znieczulającego miejscowego stosowanego u danego pacjenta powinna być uzależniona od jego wieku, wagi i wzrostu. Ponadto, pacjent powinien ujawnić wszelkie alergie oraz aktualnie przyjmowane leki. Kolejnym środkiem ostrożności jest unikanie jedzenia i picia jakiegokolwiek alkoholu na 24 godziny przed zabiegiem.

Najczęstszymi skutkami ubocznymi znieczulenia miejscowego są bolesność i zasinienie w miejscu wstrzyknięcia. Te działania niepożądane nie są niebezpieczne, ale należy je natychmiast zgłosić lekarzowi. Pacjenci, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość, nie powinni poddawać się znieczuleniu miejscowemu. Jeśli działania niepożądane utrzymują się, należy przepisać środki uspokajające, aby pomóc pacjentowi się zrelaksować.

Innym skutkiem ubocznym znieczulenia miejscowego jest przejściowe szybkie bicie serca. Jest to spowodowane tym, że środek znieczulający miejscowo jest wstrzykiwany do naczynia krwionośnego. Kiedy środek znieczulający miejscowo dociera do serca, może powodować zwiększenie produkcji epinefryny, hormonu, który jest naturalnie wytwarzany w organizmie. Chociaż to szybkie bicie serca nie jest niebezpieczne, może być niekomfortowe.

Czas trwania

Czas trwania znieczulenia miejscowego w dużej mierze zależy od konkretnego stosowanego środka znieczulającego. Rodzaj stosowanego środka znieczulającego, jego stężenie, lipofilność, pH oraz liczba wymaganych wstrzyknięć mogą wpływać na czas trwania bloku. Czas trwania znieczulenia miejscowego może być długi lub krótki, w zależności od pożądanego efektu.

Większość środków miejscowo znieczulających działa na obwodowy układ naczyniowy. Wiele z nich wykazuje dwufazowe działanie na mięśnie gładkie naczyń, przy czym niskie stężenia wywołują efekt wazokonstrykcyjny, a wysokie – wazodylatacyjny. Mechanizm, w jaki te leki wpływają na napięcie naczyniowe, różni się w zależności od stężenia, czasu i łożyska naczyniowego najbliższego miejscu zastosowania.

W różnych badaniach badano odpowiedź układu krążenia na dwa rodzaje środków znieczulenia miejscowego. W jednym z badań badano reakcje układu krążenia u pacjentów po wstrzyknięciu 4% lidokainy. W innych badaniach badano wpływ 2% lidokainy na ciśnienie krwi i hemodynamikę pacjentów. Efekty działania środków znieczulających różniły się znacznie czasem trwania, a niektóre środki znieczulające mogą nie mieć żadnego wpływu.

W celu wydłużenia czasu trwania znieczulenia miejscowego opracowano wiele systemów dostarczania leków. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tych produktów. Ważne jest, aby przed zastosowaniem tych związków rozważyć ich potencjał toksyczności. Jeśli leki zostaną wchłonięte do organizmu, szanse na ich toksyczne działanie na narządy i tkanki pozostają wysokie.

Efekty uboczne

Środki znieczulające miejscowo mogą powodować poważne efekty uboczne, jeśli nie są odpowiednio podawane. Niektóre środki znieczulenia miejscowego są wyjątkowo toksyczne, co może prowadzić do drgawek, utraty przytomności i zaburzeń rytmu. Mogą również powodować siniaki i ból w miejscu wstrzyknięcia. Mogą nawet uszkodzić nerwy. Może to spowodować, że blokady nerwów będą nieskuteczne.

Podczas gdy niektóre środki znieczulenia miejscowego są łatwo dostępne bez recepty, inne wymagają recepty. Lekarz może zdecydować się na użycie środka znieczulającego miejscowo, aby znieczulić obszar do poważnej operacji. W przypadku silnego bólu może on być połączony z lekiem uspokajającym. Środki znieczulające miejscowo są zwykle podawane w formie zastrzyków.

Jednym z częstych efektów ubocznych znieczulenia miejscowego jest drżenie rąk. Może to być spowodowane epinefryną stosowaną do podawania znieczulenia miejscowego. Może to powodować kołatanie serca i szybki puls, ale ustępuje w ciągu kilku minut. Niektóre osoby mogą jednak odczuwać ogromne zmęczenie w godzinach i dniach następujących po znieczuleniu miejscowym. Innym skutkiem ubocznym znieczulenia miejscowego jest ryzyko powstawania ubytków, które są powodowane przez specyficzne bakterie w jamie ustnej.

W jednym przeglądzie systematycznym zidentyfikowano 78 artykułów dotyczących działań niepożądanych stomatologicznego znieczulenia miejscowego. Obejmował on zarówno randomizowane, jak i nierandomizowane badania kontrolowane. Chociaż środki znieczulenia miejscowego są bezpieczne i skuteczne, należy pamiętać, że mogą one powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, jeśli nie są stosowane prawidłowo. Ważne jest również rozważenie dawki i częstości stosowania danego rodzaju środka znieczulenia miejscowego, aby uniknąć ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Innym skutkiem ubocznym znieczulenia miejscowego jest to, że może ono powodować dyskomfort podczas zabiegu. Pacjenci, którzy odczuwają dyskomfort podczas zabiegu, są mniej skłonni do współpracy. Nie zawsze jednak sprawia to, że zabieg jest mniej skuteczny. Jeśli odczuwasz ból lub jesteś poddawany poważnej operacji, znieczulenie miejscowe może być najlepszym rozwiązaniem.

Podobne tematy