Jak działa znieczulenie ogólne?

Czy znieczulenie ogólne jest bezpieczne?

Znieczulenie ogólne działa szybko, gdy tylko dostanie się do krwiobiegu. Przed zabiegiem anestezjolog może poprosić pacjenta o policzenie do tyłu od stu, aby odwrócić jego uwagę od niepokoju. Będzie on również w stanie monitorować funkcje życiowe pacjenta podczas zabiegu. Anestezjolog będzie również monitorować pobór tlenu przez pacjenta, krążenie, utratę płynów i poziom świadomości. Pacjenci zgłaszają surrealistyczne doświadczenia podczas zabiegu, a większość z nich nie pamięta niczego, co działo się między podaniem leku a obudzeniem się.

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z best-medestetiq.pl

Wywołuje śpiączkę

Znieczulenie ogólne jest stosowane w celu uśpienia pacjentów podczas poważnych operacji. Chociaż proces usypiania pacjentów jest akceptowaną i rutynową praktyką, niesie ze sobą pewne ryzyko. Na przykład propofol, który jest powszechnie stosowanym lekiem do uspokajania, jest podejrzewany o przyczynienie się do śmierci gwiazdy muzyki pop, Michaela Jacksona.

Chociaż mózg nie śpi w znieczuleniu ogólnym, to jednak zapada w śpiączkę. Ta odwracalna śpiączka była przedmiotem wielu badań naukowych. Neuronaukowiec z MIT Emery Brown i współpracownicy stworzyli nowe ramy do badania zależności między znieczuleniem ogólnym a snem. Naukowcy mają nadzieję, że ich spostrzeżenia pomogą odkryć nowe metody wywoływania znieczulenia ogólnego oraz poprawić diagnostykę i leczenie pacjentów, u których występują zaburzenia snu.

Środki znieczulenia ogólnego składają się z wielu różnych związków chemicznych, które mają podobne, ale zróżnicowane działanie. Hamują aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć, uwagę i percepcję. Wpływają również na wzgórze, które przekazuje informacje ze zmysłów do kory mózgowej. Ta część mózgu reguluje również sen i czuwanie.

Pacjenci, którzy zapadają w śpiączkę farmakologiczną, znajdują się w stanie braku reakcji i są zależni od respiratora do oddychania oraz są monitorowani przez pielęgniarki i anestezjologów. Kiedy świadomość zostaje przywrócona, lekarz powoli usuwa leki. Okres rekonwalescencji różni się w zależności od ciężkości podstawowego uszkodzenia mózgu i czasu trwania śpiączki.

Choć nie jest to procedura powszechna, śpiączki wywołane medycznie są konieczne w wielu procedurach medycznych. Najczęściej są one wykonywane na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze dysponują sprzętem do podtrzymywania drożności dróg oddechowych i monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Aby wywołać śpiączkę, anestezjolog podaje pacjentowi silny środek znieczulający. Lek ten jest często łączony ze środkiem blokującym mięśnie nerwowe i środkiem przeciwbólowym, aby zapewnić głęboką nieświadomość.

Ogólnie rzecz biorąc, śpiączka wywołana medycznie jest odwracalnym stanem braku aktywności mózgu. Intencją tego rodzaju nieświadomości jest ochrona mózgu przed uszkodzeniem. Bywa mylona ze śpiączką wywołaną przez narkotyki, która jest wynikiem niewłaściwego stosowania nielegalnych substancji.

Zatrzymuje nerwy przed wysyłaniem sygnałów do mózgu

Znieczulenie ogólne jest powszechnym sposobem leczenia w przypadku operacji. Ten rodzaj znieczulenia blokuje nerwy przed wysyłaniem sygnałów do mózgu i sprawia, że pacjent jest nieprzytomny. Mózg otrzymuje informacje od zmysłów, takie jak ból, a następnie przesyła je do reszty ciała. Gdy osoba jest obudzona, mózg przekazuje te informacje w sposób chaotyczny. Bez obecności pacjenta może to przypominać animowaną pogawędkę między dziećmi w wieku szkolnym. Informacje te są przekazywane za pomocą sygnałów elektrycznych z komórek nerwowych do siebie. Znieczulenie ogólne blokuje te sygnały, powodując wyłączenie systemu komunikacji między różnymi częściami mózgu.

Środki znieczulenia ogólnego, takie jak propofol, blokują neuroprzekaźniki, które wysyłają sygnały między neuronami. Sygnały te są wysyłane z neuronu presynaptycznego do komórki postsynaptycznej. Lek ogranicza ruchliwość syntaksyny1A, białka potrzebnego do komunikacji między neuronami.

Kiedy osoba jest nieprzytomna, jej mózg nie może odbierać sygnałów bólowych z żadnej części ciała. W rzeczywistości ból może być złagodzony przez pocieranie dotkniętego obszaru ciepłym ręcznikiem lub użycie urządzenia TENS. Potencjały czynnościowe podróżują przez szarą substancję okołomózgową i przemieszczają się przez rdzeń, pons, locus coeruleus do raphe magnus. Ostatecznie kończą się na interneuronie w pobliżu synaps pomiędzy pierwotnymi i wtórnymi neuronami aferentnymi.

Badania wykazały, że środki znieczulenia ogólnego hamują kanał sodowy, który kontroluje uwalnianie neuroprzekaźników. Kanał ten ma kluczowe znaczenie dla integracji synaptycznej, pobudzenia neuronów i przewodzenia aksonalnego. Środki znieczulenia ogólnego hamują ten kanał sodowy i blokują pobudzenie neuronów glutamatergicznych.

Może wpływać na pamięć, koncentrację i odruchy

Istnieje wiele możliwych skutków ubocznych znieczulenia ogólnego, w tym pogorszenie pamięci, zmniejszenie koncentracji i upośledzenie odruchów. Ważne jest, aby dokładnie zaplanować zabieg i omówić ryzyko z lekarzem. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu, pić alkoholu ani podpisywać dokumentów prawnych przez 24 godziny po zabiegu. Niektóre z tych reakcji są nieszkodliwe, podczas gdy inne są poważne. Oprócz tych zagrożeń, znieczulenie ogólne może spowodować pewne poważne komplikacje. Osoby z nadwagą lub chorobami podstawowymi są bardziej zagrożone.

Znieczulenie ogólne może również wpływać na obszary mózgu wyższego rzędu. Ponieważ większość środków anestetycznych działa na połączenia synaptyczne w mózgu, mogą one wpływać na przetwarzanie sygnałów neuronowych. Sygnały te wędrują do różnych części mózgu i przetwarzają różne rodzaje bodźców.

Dokładny mechanizm, dzięki któremu znieczulenie ogólne wpływa na mózg, nie jest znany. Niektórzy badacze uważają, że mózg nie jest w stanie przetwarzać informacji i nie może już odczuwać bólu. Dlatego za główny efekt uboczny uważają możliwość utraty pamięci. Leki anestetyczne mogą również wpływać na odruchy pacjenta.

Mogą wpływać na odzyskanie świadomości po operacji

Odzyskanie świadomości po operacji może być opóźnione z różnych powodów. Jedną z najczęstszych przyczyn opóźnionego powrotu do zdrowia jest charakter operacji. Na przykład operacje dotyczące naczyń krwionośnych i mózgu wiążą się z dłuższą utratą przytomności. Operacje te wiążą się również z wyższym ryzykiem wystąpienia pooperacyjnego udaru mózgu, który jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Również operacje wykonywane w stromej pozycji Trendelenburga mogą powodować opóźnione odzyskanie świadomości.

Powrót świadomości po znieczuleniu ogólnym jest definiowany jako moment, w którym pacjent jest pobudzony i świadomy swojego otoczenia i tożsamości. Opóźnienie powrotu świadomości jest poważnym stanem medycznym i powinno być leczone tak szybko, jak to możliwe. Istnieje wiele przyczyn opóźnionego powrotu świadomości, ale większość przypadków można szybko zdiagnozować i leczyć.

Chociaż znieczulenie ogólne jest bardzo bezpieczne, może powodować kilka skutków ubocznych. Niektóre z tych powikłań występują bezpośrednio po zabiegu, a inne pojawiają się później. Jednak większość z tych skutków ubocznych nie trwa długo. Gdy osoba odzyskuje przytomność po znieczuleniu ogólnym, może czuć się oszołomiona lub zdezorientowana, ale na ogół nie odczuwa bólu.

Nowe badanie sugeruje nowy sposób myślenia o ludzkim mózgu pod znieczuleniem. Może to wpłynąć na sposób monitorowania znieczulenia w salach operacyjnych. Może również pomóc lekarzom przewidzieć funkcjonalny powrót do zdrowia pacjenta po urazie mózgu. Dalsze badania mogą być wymagane w celu przetestowania innych środków znieczulających, aby lepiej zrozumieć, jak te środki wpływają na aktywność mózgu.

Jedna na tysiąc osób otrzymujących znieczulenie ogólne może doświadczyć niezamierzonej świadomości śródoperacyjnej. Jest to rzadkie, ale potencjalnie poważne działanie niepożądane. Może ono wpływać na zdolność osoby do poruszania się lub komunikowania po zabiegu. Pacjent może również doświadczyć dezorientacji lub bólu mięśni po operacji.

Podobne tematy