Czy płuca i przepona bolą po znieczuleniu?

Czy płuca i przepona bolą po znieczuleniu?

Sparaliżowana przepona może być trudna do zdiagnozowania. Jej objawy są podobne do innych schorzeń. Na szczęście badania diagnostyczne mogą pomóc w ustaleniu, co jest przyczyną bólu. Jeśli podejrzewasz, że przepona uległa uszkodzeniu, lekarz może wykonać laparotomię zwiadowczą, czyli zabieg chirurgiczny polegający na wykonaniu dużego nacięcia w jamie brzusznej w celu sprawdzenia serca, płuc i przepony. Procedura ta może zapewnić dokładną diagnozę i natychmiastową naprawę.

Przepona

Po znieczuleniu, przepona i płuca mogą boleć. Ból może być łagodny lub silny, w zależności od przyczyny. Ból przepony może być również spowodowany przepukliną rozworu przełykowego lub przewlekłym zapaleniem oskrzeli. W wielu przypadkach, leki i zmiany stylu życia może pomóc złagodzić ból. W niektórych przypadkach wymagana jest naprawa chirurgiczna. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji.

Ból jest spowodowany uciskiem na przeponę i płuca wywołanym przez resztki gazu CO2. Gaz CO2 podrażnia nerw phrenic, który ma swój początek w szyi i wędruje w dół przez przeponę. Ból pochodzący z tego nerwu może utrzymywać się przez kilka dni, ale można go złagodzić poprzez chodzenie i przyjmowanie prostych środków przeciwbólowych.

Oprócz bólu spowodowanego znieczuleniem, przepona i płuca mogą być również bolesne w wyniku operacji. Płuca i przepona mogą boleć po operacji serca, radioterapii lub operacji płuc. W zależności od przyczyny, perspektywy dla przepony i płuc po znieczuleniu zależy od ciężkości stanu. Niektóre osoby mogą odczuć ulgę w ciągu kilku dni, podczas gdy inne mogą potrzebować dłuższego czasu na powrót do zdrowia.

Poza zabiegami chirurgicznymi, znieczulenie wpływa na funkcję przepony, ponieważ zmienia jej krzywiznę. Wpływa to na mięśnie oddechowe i zmniejsza MEP. Różnice te stwierdzono po torakoskopii i wideotorakochirurgii (VATS).

Znieczulenie wpływa na sposób funkcjonowania konfiguracji ściany klatki piersiowej u chorych na POChP. Pacjenci z POChP mają tendencję do znacznej hiperinflacji. Natomiast przemieszczenie przepony u chorych na POChP jest prawidłowe. Plikacja przepony jest skuteczna w rozwiązywaniu problemu duszności.

Objawy sparaliżowanej przepony

Sparaliżowana przepona to stan, w którym jedna lub obie strony przepony są sparaliżowane. Może to mieć poważne konsekwencje dla oddychania i zdrowia pacjenta. Stan ten może wynikać z wielu różnych urazów i przyczyn, od choroby autoimmunologicznej po uraz rdzenia kręgowego.

Objawy sparaliżowanej przepony mogą wahać się od zmęczenia i trudności w oddychaniu do sinych ust i palców. Jeśli cierpisz na paraliż przepony, możesz potrzebować respiratora do oddychania. Paraliż może wystąpić w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego albo nerwu przeponowego, albo przepony. W większości przypadków przepona zagoi się sama, ale możliwe jest, że uraz trwale uszkodzi nerw.

Sparaliżowana przepona to stan zagrażający życiu, który musi być natychmiast leczony. Sparaliżowana przepona może nie być łatwo wykryta, ale badania obrazowe mogą ją ujawnić. Pacjenci, u których występuje porażenie przepony, mogą mieć trudności z oddychaniem w spoczynku lub podczas snu.

Paraliż przepony jest stosunkowo częstym powikłaniem zabiegów kardiochirurgicznych. Częstość występowania waha się od dziesięciu do siedemdziesięciu procent. Podczas badania fluoroskopowego przepona jest badana pod kątem nieprawidłowości.

Przepona jest istotną częścią układu oddechowego i odpowiada za prawidłową wentylację i pracę płuc. Przy prawidłowym funkcjonowaniu przepona może wytworzyć ujemne ciśnienie wewnątrzklatkowe i poprawić wentylację. Przepona stanowi również barierę pomiędzy jamą piersiową a jamą brzuszną. Jest ona unerwiona przez korzenie nerwów rdzeniowych szyjnych 3 i 5.

Objawy niedodmy

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko cierpi na niedodmę, ważne jest, aby zostało ocenione przez specjalistę medycznego. Stan ten może prowadzić do zapalenia płuc. Lekarz będzie musiał najpierw wykluczyć inne przyczyny niskiego poziomu tlenu. Jeśli podejrzewasz niedodmę, zachęcaj do ruchu i głębokiego oddychania, aby pobudzić zdrowe funkcjonowanie płuc. Ponadto należy trzymać małe przedmioty poza zasięgiem małych dzieci.

Objawy niedodmy są różne, w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia. Niektóre osoby mogą nie odczuwać żadnych objawów, podczas gdy u innych może wystąpić kaszel, ból w klatce piersiowej oraz szybki i płytki oddech. Mogą również odczuwać sinicę i zmniejszone rozszerzanie się klatki piersiowej, które są objawami zmniejszonej zawartości tlenu.

Kiedy pęcherzyki płucne zapadają się w płucach, powietrze nie może prawidłowo dostać się do płuc. Gdy tak się dzieje, tlen nie może dotrzeć do pozostałych tkanek organizmu. Osoby z niedodmą mogą odczuwać duszności, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej lub kombinację wszystkich tych dolegliwości. Jeśli nie są leczone, objawy te mogą zagrażać życiu. Wczesne leczenie może pomóc w wyleczeniu tej choroby.

Nieleczona niedodma może prowadzić do zapalenia płuc. W niektórych przypadkach może nawet prowadzić do całkowitej niewydolności oddechowej. Istnieją jednak metody leczenia niedodmy, w tym stosowanie spirometrii stymulacyjnej. Pacjenci z ostrą lub przewlekłą niedodmą powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ostra niedodma może być śmiertelna. Może powodować niskie stężenie tlenu we krwi i utrudniać dotarcie tlenu do pęcherzyków płucnych. Może również prowadzić do zapalenia płuc i zakażeń błony śluzowej, a nawet doprowadzić do utraty płuca lub całego płuca. Może wystąpić u dzieci w wyniku zablokowania dróg oddechowych. W niektórych przypadkach niedodma może powodować niebieskie zabarwienie skóry lub szybkie bicie serca.

Ostra niedodma ma zazwyczaj łagodny przebieg i może być leczona za pomocą tlenoterapii. Jednak w niektórych ciężkich przypadkach leczenie może wymagać założenia rurki do klatki piersiowej lub nakłucia klatki piersiowej. W końcu stan ten ustąpi samoistnie i nie będzie już potrzebne leczenie tlenem. Jednakże, pracownik służby zdrowia będzie nadal ściśle monitorować pacjenta. W międzyczasie mogą Państwo spróbować ćwiczeń oddechowych lub nawet skorzystać z fizjoterapii klatki piersiowej.

Opcje leczenia

Podczas operacji przepona i płuca znajdują się pod dużym ciśnieniem. Tkanki te mogą ulec zapaleniu, co spowoduje ból podczas oddychania. Na szczęście istnieją możliwości leczenia tego rodzaju bólu po znieczuleniu.

Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej mogą ujawnić przyczynę Państwa bólu. W niektórych przypadkach, rurka piersiowa lub igła jest używana do usunięcia nadmiaru powietrza. Rurka piersiowa może być również założona, aby umożliwić rozprężenie płuca. Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej mogą być również konieczne do monitorowania Państwa stanu.

Istnieje kilka metod leczenia dostępnych w przypadku dyskomfortu w płucach lub przeponie po znieczuleniu. Jedna z metod obejmuje zabieg chirurgiczny zwany torakostomią. Zabieg ten polega na wprowadzeniu do jamy klatki piersiowej rurki kierowanej ultradźwiękami i odprowadzeniu płynu. Jeśli ta technika nie wystarczy, aby złagodzić ból, może być konieczne zastosowanie bardziej inwazyjnej procedury. Inna opcja leczenia polega na usunięciu włóknistej tkanki lub kieszeni ropnych z przestrzeni opłucnej. Może to prowadzić do poprawy oddychania i zmniejszenia liczby infekcji.

Jeśli po znieczuleniu wystąpi ból w płucach lub przeponie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Paraliż przepony jest rzadkim stanem i może dotyczyć jednej lub obu stron klatki piersiowej. Stan ten może powodować znaczne zmniejszenie pojemności płuc, zwłaszcza podczas chodzenia lub leżenia płasko. Obustronne porażenie przepony może powodować poważne zaburzenia oddychania i może wymagać interwencji respiratora.

Możliwości leczenia bólu płuc lub przepony po znieczuleniu obejmują stosowanie ogólnoustrojowych leków przeciwbólowych. Leki te mogą być uzupełnieniem lub jedynym źródłem analgezji. Jednakże ogólnoustrojowe opioidy mogą prowadzić do depresji oddechowej. Dlatego należy zachować ostrożność w stosowaniu opioidów po znieczuleniu, aby uniknąć długotrwałych problemów i uniknąć poważnych powikłań.

Podobne tematy