Czy znieczulenie ogólne jest bezpieczne?

Czy znieczulenie ogólne jest bezpieczne?

Zanim poddasz się kolejnej operacji, możesz zastanawiać się, czy znieczulenie ogólne jest bezpieczne. Ważne jest, aby wiedzieć o ryzyku i efektach ubocznych tej procedury. Należy również pamiętać o możliwym ryzyku dla dzieci. Aby zrozumieć ryzyko, należy porozmawiać z zespołem anestezjologicznym.

Prezentujemy Państwu artykuł stworzony w harmonijnej współpracy z beautynews.pl

Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego

Znieczulenie ogólne jest jedną z najbezpieczniejszych metod kontroli bólu podczas operacji. Jest to połączenie leków, które blokują receptory bólu i uniemożliwiają pacjentowi odczuwanie bólu lub mimowolnych ruchów. Pozwala to chirurgowi pracować na wrażliwych tkankach bez powodowania dalszych szkód dla pacjenta. Anestezjolodzy używają monitorów cyfrowych do pomiaru natlenienia, temperatury i hemodynamiki pacjenta.

Zdarzenia niepożądane związane z sedacją wystąpiły u około jednej czwartej pacjentów (1,4%). Do częstych powikłań należały hipowolemia, hipoksja, hipowentylacja i niewydolność oddechowa. Ponadto, u niektórych pacjentów wystąpiła śmiertelna reakcja na znieczulenie. Chociaż te incydenty nie są częste, błąd ludzki może być przyczyną powikłań. Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego zależy od kontroli jakości i zastosowania najbardziej odpowiedniego środka anestetycznego.

Jednym z największych zmartwień pacjentów podczas znieczulenia ogólnego jest ryzyko uzyskania świadomości podczas zabiegu. Chociaż niezwykle rzadko, jeden do dwóch pacjentów na każdy tysiąc może doświadczyć świadomości. Dzieje się tak, ponieważ pacjenci mogą być sparaliżowani i niezdolni do poruszania się. Osoby, które uzyskają świadomość, mogą doświadczyć problemu psychologicznego podobnego do zespołu stresu pourazowego.

Nudności i wymioty pooperacyjne to kolejny częsty efekt uboczny znieczulenia ogólnego. Do 30 procent pacjentów doświadcza pooperacyjnych nudności. Stan ten jest główną przyczyną niezadowolenia pacjenta po zabiegu. Chociaż fizjologia PONV jest złożona, zidentyfikowano czynniki ryzyka i można przepisać niektóre leki profilaktyczne.

Chociaż znieczulenie ogólne uważa się za bezpieczne w ciąży, istnieje większe ryzyko zgonu niemowlęcia, małej masy urodzeniowej i poronienia. Jeśli znieczulenie stosowane jest w pierwszym trymestrze ciąży, ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej. Ryzyko zwiększa się również, gdy zabieg wykonywany jest w drugim lub trzecim trymestrze.

Przegląd dokumentu przez MPTAC wyjaśnił pewne informacje, które mogą być przeoczone. Ponadto doprecyzował część dotyczącą definicji i odniesień. Usunięto również sekcję „miejsce świadczenia”. W tej sekcji wyjaśniono również dokumentację dotyczącą kryteriów konieczności medycznej. MPTAC zmienił również sekcję Referencje, aby zawrzeć więcej informacji na temat początkowego opracowania dokumentu.

Istnieje kilka rodzajów znieczulenia ogólnego, ale najbezpieczniejsze jest znieczulenie miejscowe. Ten rodzaj znieczulenia jest podawany za pomocą igły, która znieczula określony obszar ciała. Może jednak prowadzić do powstania siniaków lub obrzęku w miejscu wstrzyknięcia. U pacjenta może również wystąpić reakcja alergiczna na środek znieczulający miejscowo. Środki znieczulenia miejscowego mogą również powodować toksyczność ogólnoustrojową. Dzieje się tak, gdy wstrzyknięta zostanie zbyt duża ilość środka lub gdy lekarz przypadkowo poda zbyt dużą ilość leku.

Stosowanie znieczulenia ogólnego podczas krótkiego zabiegu, w rękach wyszkolonych specjalistów, jest bezpieczne dla większości pacjentów.

Efekty uboczne

Znieczulenie ogólne jest silnym lekiem, który jest stosowany w celu pozbawienia osoby przytomności. Podczas gdy ta technika jest kluczowa dla sukcesu operacji, ma również ryzyko i skutki uboczne, które powinny być rozumiane przed procedurą. Lek ten wpływa na całe ciało, więc istnieje znacznie większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych niż w przypadku znieczulenia regionalnego lub miejscowego. Jednak większość skutków ubocznych jest nieszkodliwa i można je łatwo kontrolować. Przed poddaniem się jakiemukolwiek rodzajowi znieczulenia, pacjenci są najpierw oceniani w celu określenia, czy są w grupie wysokiego ryzyka związanego z zabiegiem, np. czy mieli wcześniejsze problemy zdrowotne lub alergie.

Pacjenci, którzy są starsi lub mają wcześniej istniejące schorzenia powinni być szczególnie świadomi potencjalnych skutków ubocznych związanych ze znieczuleniem. Ryzyko to obejmuje problemy z sercem i płucami. W przypadku tych pacjentów konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji przedoperacyjnych. Dodatkowo, pacjenci powinni podzielić się wszelkimi obawami dotyczącymi zabiegu ze swoim lekarzem, który może zająć się ich wątpliwościami.

Innym częstym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego jest niedodma, czyli stan, w którym oddychanie jest zbyt szybkie. Osoby z chorobami płuc lub palące w przeszłości są bardziej narażone na ten stan. Ćwiczenia głębokiego oddychania i inne leki mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego stanu. Pacjenci powinni mieć odpowiedzialną osobę dorosłą przy sobie przez co najmniej 24 godziny po zabiegu. Powinni również powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i podpisywania jakichkolwiek dokumentów prawnych, dopóki nie odzyskają równowagi po działaniu środka znieczulającego.

Inne częste skutki uboczne znieczulenia ogólnego to hipotermia i dezorientacja. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka godzin, ale na ogół są krótkotrwałe. U niektórych pacjentów mogą wystąpić trudności z oddawaniem moczu. Mogą również wystąpić nudności i wymioty. Podczas czuwania pacjenci mogą pić dużo wody, aby zapobiec nudnościom i wymiotom.

Znieczulenie ogólne jest często stosowane w przypadku zabiegów chirurgicznych, które wymagają dużej ilości krwi i inwazyjnych tkanek. Powoduje ono również utratę przytomności pacjenta i czyni go niewrażliwym na ból i ruch. Pacjenci, u których wystąpią te działania niepożądane, powinni powiadomić o tym swoich lekarzy, ponieważ może być konieczne zastosowanie innego rodzaju znieczulenia.

Innym częstym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego jest hipertermia złośliwa, stan, który może być śmiertelny. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś hipertermii złośliwej, powinieneś poinformować o tym lekarza przed operacją. Jeśli w przeszłości miałeś/aś operację, jesteś w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia tego efektu ubocznego.

Znieczulenie ogólne jest często stosowane podczas zabiegów chirurgicznych i choć ma pewne pozytywne skutki uboczne, wiąże się z ryzykiem. Istnieje jednak wiele środków ostrożności, które należy podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Znieczulenie przed zabiegiem jest zawsze lepsze niż brak zabiegu w ogóle.

Najczęstsze skutki uboczne znieczulenia ogólnego to nudności i wymioty, ale objawy te są przejściowe i zazwyczaj można je leczyć. Niektóre osoby odczuwają również ból gardła z powodu rurki do oddychania. Innym skutkiem ubocznym są bóle mięśni, które mogą być wynikiem działania leków stosowanych do rozluźnienia mięśni.

Ryzyko dla dzieci

Ostatnie badania wskazują, że powtarzające się lub przedłużone narażenie dzieci na znieczulenie ogólne może powodować problemy rozwojowe. Jednak dowody potwierdzające te ustalenia nie są jednoznaczne. Niektórzy pediatrzy i anestezjolodzy twierdzą, że doniesienia te mogą wywołać niepotrzebny alarm wśród rodziców. Pomimo sprzecznych danych, FDA wydała ostrzeżenie dotyczące znieczulenia ogólnego u dzieci.

FDA zaleca, aby rodzice przedyskutowali z lekarzem korzyści i ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym dla dzieci przed podjęciem decyzji o tym, jakim zabiegom należy się poddać. Ponadto agencja twierdzi, że potrzeba więcej badań, aby dowiedzieć się, jak znieczulenie wpływa na rozwój mózgu dzieci. Rodzice powinni omówić korzyści i ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym i omówić odpowiedni czas dla procedur pediatrycznych. Współpraca z anestezjologiem dziecięcym może również pomóc zminimalizować ryzyko i powikłania związane z chirurgią dziecięcą.

Bezpośrednie ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym u dzieci różni się w zależności od rodzaju wykonywanej operacji lub nagłego przypadku. Jednak w przypadku zdrowych dzieci ryzyko to jest bardzo małe. W rzeczywistości wynosi ono mniej niż jeden na milion. Mimo tak małego ryzyka wiele innych czynności wykonywanych u dzieci stwarza większe zagrożenie niż znieczulenie.

Ostatnie badania wskazują, że powtarzająca się ekspozycja na znieczulenie ogólne może powodować problemy neurologiczne i problemy z rozwojem języka. U dzieci poddanych znieczuleniu częściej niż u ich zdrowych rówieśników występują zaburzenia słuchu, trudności w uczeniu się słów mówionych oraz trudności w rozumowaniu abstrakcyjnym. Ponadto wielokrotna ekspozycja na znieczulenie ogólne może powodować zapalenie mózgu dzieci z wrodzoną chorobą serca, które przed zabiegiem zostały pozbawione tlenu.

Chociaż te zagrożenia są rzadkie, niektóre mogą wystąpić po zabiegu. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą obejmować urazy zębów, krup, a także reakcje alergiczne na leki, trudności w oddychaniu lub uszkodzenie nerwów (co może skutkować drętwieniem, osłabieniem oraz utratą wzroku i słuchu). Dlatego ważne jest, aby omówić wszelkie potencjalne ryzyko ze swoim pediatrą.

Oprócz długoterminowych konsekwencji znieczulenia istnieje wiele innych czynników, które wpływają na wzrost rozwijającego się mózgu. Jednak ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym u dzieci jest niewielkie w przypadku zdrowych pacjentów. Większość skutków ubocznych są łagodne i nie są poważne. Chociaż ryzyko związane z tą procedurą jest stosunkowo niewielkie, amerykańska Agencja Żywności i Leków nadal ostrzega przed powtarzającymi się ekspozycjami u małych dzieci.

Procesy fizjologiczne związane z rozmieszczeniem środków farmakologicznych zmieniają się szybko u pacjentów pediatrycznych. Zrozumienie tych różnic jest niezbędne dla bezpiecznego i skutecznego leczenia pacjentów pediatrycznych. W artykule omówiono również zasady i ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym u dzieci oraz zwrócono uwagę na częste powikłania. Chociaż ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym jest stosunkowo niewielkie, to jednak w przypadku niektórych dzieci, zwłaszcza tych z ciężkimi chorobami współistniejącymi lub noworodków, możliwość wystąpienia powikłań jest większa.

Znieczulenie ogólne u dzieci może być stresującym doświadczeniem zarówno dla pacjenta, jak i dla rodziców. Na szczęście anestezjolodzy dziecięcy są przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z tymi problemami i zapewniania dzieciom jak największego komfortu podczas zabiegów. Wiedzą również jak używać urządzeń monitorujących podczas operacji, aby nie zakłócać funkcji życiowych.

Podobne tematy